Het Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien

1,450.00

Beschrijving

Het Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien; Waar By Gevoegt
Zyn Een Groot Aantal Genealogien Van Voornaame Adelyke En Aanzienelyke Familien.

Tweedelige serie, samengesteld door de auteur en uitgever Abraham Ferwerda (1716-1783),
uitgegeven in Leeuwarden door A.Ferwerda en G.Tresling tussen 1760 en 1781. In totaal worden
uitgebreide genealogische uitwerkingen van meer dan honderd geslachten beschreven. Deel 1
bevat 399 oudgekleurde familiewapens op 45 platen genummerd I-XLV, deel II bevat 89
oudgekleurde familiewapens op platen genummerd I-IX.
Folio. De titel, gedrukt in zwart, in een rood kader van een herhaald typografisch element.
Het eerste deel bevat vier “stuk[ken]”, het eerste “Genealogien van oude Friesche Adelyke Familien”; 2.
“Genealogien van Genaturaliseerde Adelyke Familien in Friesland”; 3. “Genealogien van oude
aanzienelyke Familien in Friesland” & 4. “Wapens van adelyke en aanzienelyke Familien uit de Zeven
Provincien”. Het tweede deel Nederlandse families te beginnen met Oranje Nassau. Goed
onafgesneden exemplaar in originele banden. Met kalfsleren ruggen en gemarmerde platten. De
schutbladen zijn in de 19e eeuw vernieuwd. (zonder de zeldzame supplementen die in 1772 en 1781
zijn uitgegeven)

Afmetingen:
Elke band is 40 x 26 x 4.5 cm.

Het Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien