Als antiquair kom ik regelmatig in aanraking met mensen die vanwege verhuizing, boedelscheiding of een erfenis kunst en antiek willen verkopen. Als bepaalde antiquiteiten in mijn collectie passen koop ik die graag aan maar soms gaat het ook om gehele inboedels of verzamelingen tegelijk. Vooral bij herbestemming of verkoop van verzamelingen hoogwaardige religieuze kunst of van bibliotheken komt mijn expertise goed van pas. In dergelijke gevallen is het in het belang van zowel verkoper als van mijzelf om een consignatieovereenkomst te sluiten. In een dergelijke overeenkomst wordt bepaald dat de bemiddelaar/antiquair nader omschreven antiquiteiten of antieke boeken voor de periode van één jaar tracht te verkopen voor de verkoper. Doel is daarbij om tot een zo hoog mogelijke opbrengst te komen voor de verkoper. Als beloning voor de eenmaal gedane zaken ontvang ik als bemiddelaar/verkoper een courtage d.w.z. een bepaald percentage van de opbrengst.

De afgelopen tijd heb ik naar tevredenheid van verkopers boedels en verzamelingen verkocht. Zo bemiddelde ik samen met mijn dochter voor het bestuur van een congregatie van vrouwelijke religieuzen (“zusters”) bij de herbestemming van een kloosterinventaris; zocht ik nieuwe eigenaars voor handschriften en incunabelen uit een Duitse kloosterbibliotheek en bemiddelde ik bij de verkoop van een deelverzameling bijbels en gebedenboeken met zilveren en gouden beslag.

Op aanvraag kan ik u een voorbeeld consignatiecontract toesturen.