Als antiquair kom ik regelmatig in aanraking met mensen die vanwege verhuizing, boedelscheiding of een erfenis kunst en antiek willen verkopen. Als bepaalde antiquiteiten in mijn collectie passen koop ik die graag aan maar soms gaat het ook om gehele inboedels of verzamelingen tegelijk. In dat geval is het in het belang van zowel verkoper als van mijzelf om een consignatieovereenkomst te sluiten. In een dergelijke overeenkomst wordt bepaald dat de bemiddelaar/antiquair nader omschreven antiquiteiten voor de periode van één jaar tracht te verkopen voor de verkoper. Doel is daarbij om tot een zo hoog mogelijke opbrengst te komen voor de verkoper. Als beloning voor de eenmaal gedane zaken ontvang ik als bemiddelaar/verkoper een courtage d.w.z. een bepaald percentage van de opbrengst.

De afgelopen tijd heb ik naar tevredenheid van verkopers zoals het bestuur van een congregatie van religieuzen (“zusters”) grotere verzamelingen of boedels uitverkocht.

Op aanvraag kan ik u een voorbeeld consignatiecontract toesturen.