Haverkamp, Sigebert. Algemene Histori der Zaaken in Asie, Afrike en Europe en in derselver Koninkrijken…

1,450.00

Beschrijving

Haverkamp, Sigebert. Algemene Histori der Zaaken in Asie, Afrike en Europe en in
derselver Koninkrijken, Landschappen, Staaten en Steden, zederd het opphouden der
fabeleeuwe tot op de heerschappij van Karel den Grooten en tot den tijd, doorgaans de
Middel-eeuwe genaamd, voorgevallen. Uitgegeven bij Pieter d ‘Hondt A.D. 1736 te ’s
Gravenhaage. Geïllustreerd, landkaarten, afbeeldingen, tal van historiepenningen. Het
werk is geschreven en geïllustreerd door Sigebert Haverkamp, hoogleraar in de
welsprekendheid, Griekse taal en geschiedenis te Leiden.
De driedelige reeks is compleet.
Deel 1: 368 blz. + 32 blz. register. Conform bericht voor de binder op de laatste
bladzijde: 33 platen (genummerd van I t.m. XXVIII) met munten en penningen,
portret van de schrijver en 2 landkaarten.
Deel 2: 310 blz. + 36 blz. register; bevat 51 platen van munten en penningen en 9
landkaarten. Compleet. Doorlopende nummering van 29-51.
Deel 3: 384 blz. + 30 blz. register + bericht aan den binder + 140 blz. Bevat 70
platen van penningen en munten. Deze nummering gaat van 1-70. Compleet.
In de originele halfleren banden met goudstempels van urnen in Louis XVI-stijl.
Uitstekende papierkwaliteit en als geheel in uitstekende staat van bewaring.
Schaarse uitgave, niet aangeboden op Antiqbook of bij een Nederlandse antiquaar

Afmetingen:
Deel 1: 38,5 x 26 x 4
Deel 2: 38,5 x 26 x 3,8
Deel 3: 38,5 x 26 x 5,5

Haverkamp, Sigebert. Algemene Histori der Zaaken in Asie, Afrike en Europe en in derselver Koninkrijken…