Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck

250.00

Categorie:

Beschrijving

Batavia illustrata, ofte Verhandelinge vanden oorspronk, voortgank,
zeden, Eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgarders van den
adel en regeringe van Hollandt
Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck
Batavia illustrata, ofte Oud Batavien, vervattende de verhandelinge van den adel en
regeringe van Hollandt ten deele uyt W. Van Gouthoven, en andere schryvers, maar
wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentijque stukken en
bewijsen, te samen gesteldt door de heer Simon van Leeuwen, in sijn leven
substituyt griffier vanden Hogen Rade van Hollandt, Zeelandt, en Westvrieslandt.
UITGEGEVEN DOOR : Johan Vely, Johan Fongerloo ende Jasper Doll. Ad 1685 te
‘s Gravenhage. 1520 blz. In contemporaine lederen band, de kneep gescheurd.
Papierkwaliteit uitstekend. Blz. 1461 ligt los.
Afmetingen: 35 x 24 x 9,5

Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck