Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien A.D. 1791

325.00

Titel: Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien […] en de steden onder het ressort van de Generaliteit. Schrijver: Auteur onbekend. Uitgever: Josia Schouten en Reinier Ottens te Amsterdam, 1791. Taal: Nederlands

Categorieën: ,

Beschrijving

Titel: Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien […] en de steden onder het ressort van de Generaliteit. Schrijver: Auteur onbekend. Uitgever: Josia Schouten en Reinier Ottens te Amsterdam, 1791. Taal: Nederlands. Bijzonderheden: Convoluut bestaande uit 10 delen, met bewindvoerders van de zeven provinciën en alle koloniën.. Extra informatie: Het convoluut is gebonden in perkament met enveloppe-sluiting, 8 x 13 x 5,5 cm en verkeert in goede staat (perkamenten sluiting opgebold). Overige titels in de convoluut: “Naamregister Oost- en West Indische Compagnie”, “Naam-boekje Batavia” , Naamlijst Directeurs Noord- en Zuydkust Africa”, “De Hooge Regering in de Colonie van Suriname”,”Naam-lyst Curacao” & “Genealogie Potentaten in Europa.” 1) Naamregister van alle de Heeren leden der Regeering de Vereenigde Provincien (…) Als mede de Heeren Leden der Regeering des landschaps Drenthe en de steden onder het ressort van de Generaliteit. Voor den jaare 1791 – Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet – 48 pp. 2) Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland. Uitmakende de Staaten van Zeeland benevens de Collegien van Gecommiteerde Taaden ter Admiraliteit in de Rekenkamer den Raad van Vlaanderen enz. (30 blz.) Geen drukker vermeld. Doorgenummerd en aangesloten met: 3) Naamen van de Heeren Geëligeerde Raaden, Edelen en Ridderschappen; mitsgaders van de regenten der Steden des Lands van Utrecht. Zijnde de drie Heeren Staten van den zelven lande nevens derzelver Gecommiteerden (blz. 31 tm.192) Geen drukker vermeld. 4) Naamregister der Leeden, Steeden en Regeering derzelve. Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, enz., enz.. – Alkmaar, By J. Hand, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet – 108 p. 5) Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter ADMIRALITEIT, alsmede De E.E. Heeren Bewindhebberen van de OOST-en WEST-INDISCHE COMPAGNIE…. enz., enz.. – Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet – 92 p. 6) Naam-Boekje van de Wel. Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequalificeerde Persoonen, enz. op BATAVIA; enz., enz. – Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet. 117 p. + register. Doorgenummerd en aangesloten met: 7) Naam-Lyst der Generaals Directeurs, Geregeert hebbende over de Noord- en Zuydkust van AFRICA, Beginnende met den Jaare 1637. Enz., enz. – Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet – pp 123 tm. 135. Doorgenummerd en aangesloten met: 8) De Hooge Regeering, mindere collegien en Bedienders in de Colonie van Suriname Nevens een lijst van Gouveneurs Generaal en Commandeurs zedert der Jaare 1683. Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet – pp 136 tm. 168. 9) Naam-Lyst Van de Wel Edele Heeren der REGEERINGE En Gequalificeerde Persoonen, enz. Op ’t Eyland CURACAO – Amsterdam, Bernardus Mourik, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet WGC ineengestrengeld- 22 + II p.. 10) Johan Hubner – Beknopte GENEALOGIE Der Voornaamste POTENTATEN in EUROPA. – Amsterdam, By Reinier Ottens en Josia Schoutens, 1791 – Gegraveerde titelpagina met vignet , 48 p..

Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien A.D. 1791